Hihaus Company, Ltd. 2952-1

18161, Room 1801 Middle Rd. 81, Zhi San, Yuexiu District
Guangzhou, 510000
China