Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. 2974-1

Xinxing Industrial Zone, Shuangcheng District
Harbin City, Heilongjiang Province, 150199
China