Guangzhou Alufront Aluminium Company, Ltd. 2413-1

15 Fumin 3rd Road Shishan Town, Nanhai, Foshan
Guangdong, 510100
China